Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2461. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne, stran 6380.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne 26. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1540/4, 1540/5, 1540/6 in 1540/11, vse k.o. Gameljne
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1540/4, pot v izmeri 111 m2, parc. št. 1540/5, pot v izmeri 97m2, parc. št. 1540/6, pot v izmeri 68 m2 in parc. št. 1540/11, pot v izmeri 37 m2, vse k.o. Gameljne, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku štev. 1417, v listu B kot javno dobro in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-88/2007-30
Ljubljana, dne 26. maja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost