Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2428. Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2008 (velja od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008), stran 6243.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
D O P O L N I T E V L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2008 (velja od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za leto 2008 (Uradni list RS, št. 117/07) se k modulu 2.04.03 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki (poglavje 2 Makro-ekonomske statistike, področje 2.04 Denar in finance, modul 2.04.03 Kratkoročni denarni in finančni kazalniki) doda nova naloga pod zaporedno številko 2.04.03.03, ki se glasi:
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-736/2007/47
Ljubljana, dne 15. maja 2008
EVA 2008-1522-0004
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost