Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Kazalo

2423. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje, stran 6230.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen)
Ta uredba se izda zaradi utemeljene nevarnosti močno otežene prostorske ureditve, bistveno večjih stroškov njene izvedbe in bistveno večjih posegov v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih vpletenih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za avtocestni odsek Draženci–Mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
Občina Hajdina
– k.o. Draženci: 373/115, 373/116, 373/117;
Mestna občina Ptuj
– k.o. Ptuj: 3955/3, 3956/2, 3956/3;
Občina Videm
– k.o. Lancova vas: *151, 277/2, 280/3, 281/2, 281/3, 282/1, 286/2, 286/3, 290/10, 290/21, 290/29, 290/32, 290/33, 290/34, 290/42, 290/8, 291/2, 294/1, 294/2, 335/3, 336/1, 336/3, 339/1, 339/3, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 342/4, 343/3, 346/4, 346/5, 350/2, 350/3, 704/3, 713/3, 713/4, 738/3, 738/4, 739/2, 746/2, 747/1, 747/2, 748/1, 748/2, 756/2, 756/3, 768/4, 769/3, 769/4, 770, 782;
– k.o. Pobrežje: 1204, 817, 837/2, 837/4, 837/5, 838/7, 841/102, 841/103, 841/51, 841/52, 841/82, 841/83, 841/87, 841/88, 841/96, 841/97, 841/98;
– k.o. Jurovci: *26/2, *26/3, 1, 2, 366, 382/2, 383/2, 385/2, 386/3, 389/2, 390/2, 390/4, 390/5, 391, 393/2, 394/14, 394/3, 405/1, 408/2, 408/3, 409/2, 414/13, 414/14, 414/3, 414/6, 421/1, 422/3, 429, 430, 439, 441, 442, 443, 444/2, 445, 446, 448, 509/15, 509/87, 632/5, 640, 641;
Občina Podlehnik
– k.o. Gorca: 1099, 221/3, 227/1, 228/1, 228/2, 984;
– k.o. Podlehnik: *10, *9, 102/1, 103/3, 104/4, 104/5, 104/7, 106, 107/2, 14/6, 141/7, 141/8, 154/1, 154/2, 210/2, 231/2, 295, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 309/2, 323/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 52/1, 52/2, 54/1, 56/4, 60/2, 828, 830, 832, 835, 837, 838, 839, 95/3, 96/12;
– k.o. Dežno: *76, *77, *90, 413/2, 415/2, 415/3, 424/2, 424/4, 425/3, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/8, 427/2, 427/3, 428/3, 432/2, 432/5, 454, 455, 456, 457;
– k.o. Zakl: *47, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/9, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 17/1, 17/4, 17/6, 18, 19/1, 19/2, 21/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26/1, 302/4, 356, 358;
– k.o. Stanošina: *20, *40, *42/1, *43, *78, 106/2, 106/3, 112/2, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 123, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 17/2, 178/2, 19/2, 192/2, 207, 212/3, 212/4, 214, 215, 216/1, 216/2, 22/2, 30/4, 30/5, 316, 319, 33/1, 33/2, 344, 35/10, 35/11, 35/7, 35/8, 352, 360/3, 362, 364/1, 364/2, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 407, 408, 411, 412/3, 412/4, 416/1, 417, 418, 419/1, 419/2, 423/1, 424, 428, 431, 459, 460/2, 50/3, 500/2, 501, 502/2, 51/4, 52/1, 539/2, 54/1, 54/5, 54/6, 544, 545, 549/1, 55/2, 551/1, 553/1, 553/2, 553/3, 554, 561/1, 562/3, 563, 569/3, 569/4, 574, 576, 577/1, 577/2, 580, 581, 584, 585, 586, 591/2, 592/2, 593/2, 596/1, 598, 599, 600/2, 602, 604, 605/1, 605/2, 606, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 610, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 612/3, 614/1, 616/1, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 618, 623/1, 623/2, 624/1, 624/2, 624/4, 625/1, 625/2, 628/2, 629, 633/1, 633/3, 635, 638/1, 638/2, 640, 641/1, 641/3, 644/1, 644/2, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 648, 649/1, 655/3, 656, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 671/2, 714/10, 714/2, 715/9, 718/2, 720/2, 721/1, 721/4, 721/6, 722/11, 722/12, 722/13, 722/14, 722/5, 722/6, 722/7, 722/8, 722/9, 723/1, 723/3, 723/4, 723/5, 727, 731/1, 731/2, 735, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 743, 744, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 750, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 752, 753, 754, 755, 757, 759, 760, 761;
– k.o. Sedlašek: 1127/2, 1131, 1201, 618, 619;
– k.o. Gruškovje: 1564/2, 1565/4, 1583/4, 1583/5, 1584/3, 1586/1, 1588/1, 1588/4, 1590/1, 1696/1, 1696/3, 1730/1, 1730/3, 1730/7, 1730/9, 1738/1, 1739/1, 1740, 1741, 1743, 1744/2;
Občina Žetale
– k.o. Žetale: *234, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582, 1584/1, 158.
(2) Zavarovano območje obsega dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
Občina Hajdina
– k.o. Draženci: 373/101, 373/34, 373/54, 373/57, 373/60, 373/61, 373/62;
Mestna občina Ptuj
– k.o. Ptuj: 3942/2, 3948, 3954, 3955/1, 3955/2, 3956/1, 4150;
Občina Videm
– k.o. Lancova vas: *192, *86, 269/3, 273/1, 273/2, 276/3, 277/3, 280/1, 281/1, 282/2, 283, 285, 286/1, 287/1, 287/2, 288, 290/12, 290/13, 290/19, 290/22, 290/23, 290/30, 290/31, 290/43, 290/45, 290/46, 290/47, 291/1, 292, 293/1, 293/2, 293/3, 296/1, 296/2, 297/1, 302, 303, 304/1, 305/1, 305/3, 306/1, 306/2, 307/2, 308, 309, 310/2, 311/1, 312, 313, 314, 315, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325/2, 326/2, 327/2, 328/1, 328/2, 329/1, 330, 331, 332, 333, 334/2, 335/2, 336/2, 337/1, 337/3, 338/2, 338/3, 339/2, 340/6, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 343/2, 343/4, 344/1, 344/2, 344/4, 345/1, 345/3, 345/4, 346/1, 346/2, 346/3, 347/2, 347/3, 348/1, 349/1, 351/2, 352, 353/1, 354/1, 355, 356, 357, 358/1, 359/1, 359/2, 359/4, 360, 361, 362/1, 364/2, 364/3, 365/1, 366/1, 366/2, 367/2, 368/1, 369, 370/2, 371, 372/1, 373, 374/2, 375, 378, 379, 380, 704/15, 704/31, 709, 713/2, 730/2, 731/3, 732/2, 733/2, 734/2, 735/2, 736/2, 737/2, 738/5, 738/6, 739/3, 740/2, 741/2, 742/2, 743/2, 744/3, 745/1, 745/2, 746/1, 749/1, 753/2, 753/3, 753/5, 754/1, 755/2, 755/4, 756/1, 768/2, 768/5, 769/5;
– k.o. Pobrežje: 1128, 1129, 604/3, 605, 606, 812, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 828/1, 831, 833/1, 833/3, 835, 836, 837/1, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 839/1, 839/3, 840/1, 840/3, 841/1, 841/107, 841/11, 841/12, 841/127, 841/128, 841/129, 841/13, 841/130, 841/131, 841/132, 841/133, 841/134, 841/135, 841/136, 841/137, 841/138, 841/139, 841/14, 841/140, 841/141, 841/142, 841/143, 841/144, 841/145, 841/146, 841/147, 841/148, 841/149, 841/16, 841/17, 841/19, 841/20, 841/21, 841/22, 841/23, 841/25, 841/26, 841/33, 841/38, 841/39, 841/45, 841/49, 841/57, 841/64, 841/70, 841/71;
– k.o. Jurovci: *150, *151, *156, *26/1, *27, *67, *92, 100, 215, 250/2, 250/4, 250/5, 250/7, 279, 280/2, 282/2, 282/3, 282/4, 283, 285/2, 286/2, 287/1, 349/1, 356/2, 356/3, 362/2, 362/6, 363, 367/1, 367/2, 369, 370, 374, 380, 386/1, 387/1, 387/2, 388, 389/1, 392/1, 393/1, 394/1, 394/12, 394/13, 394/2, 394/4, 4, 400, 403, 404, 413/1, 414/1, 414/12, 414/5, 415, 417, 420/3, 421/2, 423/1, 423/2, 428, 431, 437, 438, 440, 444/1, 450, 453, 5/1, 5/3, 5/4, 509/16, 509/17, 512/1, 533/1, 6/5, 626/1, 629, 631/1, 631/2, 631/9, 632/1, 632/2, 635/1, 642, 643, 646/1, 682, 693;
Občina Podlehnik
– k.o. Gorca: 1000, 1001, 1002/2, 1089/1, 1089/2, 1092, 1094, 1098, 148/2, 148/4, 221/1, 221/2, 223, 227/2, 228/3, 229/1, 969/2, 985, 986/1, 986/2, 987, 988/1, 991, 992;
– k.o. Podlehnik: *23/1, *23/2, *28, 102/2, 103/1, 104/2, 104/8, 105, 107/1, 107/3, 108, 109/1, 14/5, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 146, 147/1, 147/2, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 153/8, 155, 158/1, 158/2, 161/2, 18/2, 19/2, 20/2, 20/3, 210/1, 227/2, 228/1, 229/1, 229/2, 229/3, 229/6, 230, 231/1, 231/3, 233/1, 233/2, 240, 241/1, 242/1, 242/2, 245/2, 245/3, 246/2, 247/2, 290/2, 290/3, 290/4, 291/1, 291/2, 294/1, 294/9, 296/1, 296/2, 298, 301/1, 303, 309/1, 311, 312/1, 312/2, 316/5, 320/1, 321/1, 321/2, 323/1, 324/2, 324/3, 33/1, 33/2, 330/2, 37, 38, 40, 43/1, 43/2, 44, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/5, 50/2, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 59/1, 60/1, 60/3, 61/2, 64/3, 66, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 817/1, 822/1, 822/2, 827, 829, 831, 833, 834, 836, 95/2, 96/1, 96/13, 96/5, 96/6, 96/7;
– k.o. Dežno: 413/1, 415/1, 417/2, 424/1, 425/1, 425/2, 427/1, 428/1, 432/3, 439/10, 439/13, 439/15, 439/16, 439/17, 439/18, 439/19, 439/5, 441/2, 448/1, 448/2, 449;
– k.o. Zakl: *34/1, *68, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 175/2, 176, 177/1, 177/2, 178, 199, 202, 205, 28/2, 302/1, 302/2, 303, 312/2, 313/5, 315, 316, 32/1, 33/2, 33/4, 343, 344/1, 350, 351, 357, 86/5, 94/3;
– k.o. Stanošina: *25, 102/1, 102/2, 105, 106/1, 110, 111, 112/1, 118, 12/1, 12/2, 124, 127/1, 142, 143, 144, 145, 178/1, 18, 19/1, 192/1, 193, 194/1, 194/2, 195, 206/1, 206/2, 21, 211/1, 212/1, 212/2, 212/5, 217, 218, 225, 226, 261/3, 266, 269, 272/1, 272/2, 28, 307/1, 307/2, 308, 309, 313, 315/1, 315/2, 315/5, 317/1, 317/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 33/3, 346, 35/3, 35/4, 354, 360/1, 360/2, 365, 377, 380/1, 380/2, 380/3, 381, 388/2, 388/3, 405, 409/1, 410/2, 412/1, 412/2, 414/2, 416/2, 421, 422/2, 430, 432, 454, 455, 50/2, 504/1, 504/2, 505, 508, 51/1, 51/3, 510, 515/2, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 524, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 527/5, 527/6, 528, 53/1, 53/2, 539/1, 54/2, 54/4, 540, 546, 547, 549/2, 55/1, 551/2, 552/1, 558, 562/1, 562/2, 565, 569/2, 571, 572, 575, 578, 591/1, 592/1, 593/1, 596/2, 596/3, 60/1, 60/2, 60/3, 609, 61/1, 61/3, 614/3, 619, 62/1, 621, 622, 624/3, 627/1, 627/4, 628/1, 632/2, 633/2, 636, 637, 639, 649/2, 649/4, 649/5, 650/2, 650/3, 655/2, 655/4, 666, 667, 668, 670, 672, 680/1, 714/1, 714/3, 714/5, 714/6, 714/9, 715/1, 715/6, 715/8, 718/1, 720/1, 721/2, 721/3, 721/5, 722/1, 722/10, 722/2, 722/3, 722/4, 723/2, 723/6, 730, 732, 733, 734, 740, 749, 756, 758, 762, 763, 764, 765, 88/2, 88/4, 92, 93, 94/1, 94/2, 97/1, 97/2, 99;
– k.o. Sedlašek: 1079, 1127/1, 1129, 1132/1, 1141, 1142, 1143, 1191, 1192/6, 620, 621, 622, 627, 628, 990, 991, 992;
– k.o. Kozminci: *79, 22, 25/2, 25/3, 270, 348, 349/1, 88, 89, 90, 93, 94/1, 94/3, 96/1, 96/2, 97/2, 99/2;
– k.o. Gruškovje: 1532/2, 1564/1, 1568, 1569/1, 1569/2, 1574/1, 1574/10, 1574/2, 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1582/3, 1583/1, 1583/2, 1583/7, 1584/1, 1584/2, 1589, 1590/2, 1694, 1730/5, 1730/6, 1730/8, 1738/2, 1739/2, 1742, 1744/1, 1748;
Občina Žetale
– k.o. Žetale: 1575/1, 1575/2, 1579, 1586/1, 1586/2, 1587/2, 1589, 1668.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, s katerimi se spreminjajo namenske rabe prostora in vrste dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju;
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno, in
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 2. točke prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na katastrskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, v merilu 1 : 10000 in 1 : 2000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor, Občini Hajdina, Mestni občini Ptuj, Občini Videm, Občini Podlehnik in Občini Žetale ter Upravni enoti Ptuj.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-37/2008/5
Ljubljana, dne 29. maja 2008
EVA 2007-2511-0242
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost