Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2259. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 5756.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05, 115/06 in 80/07) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 18. marca 2008 sprejela
S P R E M E M B E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06) se XIII. točka spremeni tako, da se glasi:
»Z DARS kartico Transporter se lahko plačuje cestnina za prevoze z vozili tretjega in/ali četrtega cestninskega razreda.
Višina vplačila dobroimetja na DARS kartice Transporter je poljubna. Ob nakupu DARS kartice Transporter in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob nakupu te kartice in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob nakupu te kartice in poznejših vplačilih dobroimetja nanjo v vrednosti 400 eurov in več do 13% popusta.
Vstop v zaprt cestninski sistem lahko voznik vozila evidentira z DARS kartico Transporter ali s prevzemom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voznik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprt cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.«.
II.
XVI. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabnik DARS kartice, DARS kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS, d.d., o odloženem plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine plačuje cestnino enkrat mesečno.
Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko uporabnik, ki je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost, in DARS, d.d., skleneta za neomejeno število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija elektronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani DARS, d.d..
Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz prvega in drugega odstavka te točke v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS, d.d..
Posamezen uporabnik DARS kartic Transporter, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod 830 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1% od neto cestnine, od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 2% od neto cestnine, od 1.250 eurov do pod 1.670 eurov v višini 3% od neto cestnine in od 1.670 eurov ali več v višini 5% od neto cestnine. Obračunano cestnino morajo uporabniki DARS kartic Transporter plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.«.
III.
Ta cenik začne veljati 1. junija 2008.
Št. 420-3/08
Ljubljana, dne 18. marca 2008
EVA 2008-2411-0034
mag. Tomislav Nemec l.r.
predsednik
uprave DARS, d.d.
Skladno z desetim odstavkom 8. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05, 115/06 in 80/07) je bilo k spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-3/2008/3 z dne 8. 5. 2008.