Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2214. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje, stran 5709.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-31/2006-5/ZP-13, z dne 11. 2. 2008, družba Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, izdaja
A K T
o dopolnitvi Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje
1. člen
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje (Uradni list RS, št. 138/06) se dopolni tako, da se v naslovu akta in v 2. ter 7. členu za besedilom »Mestne občine Velenje« doda besedilo »in Občine Šoštanj«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 105806-V-08
Velenje, dne 7. maja 2008
EVA 2008-2111-0028
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Marijan Jedovnicki, univ. dip. inž. kem., l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost