Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2162. Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode, stran 5469.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03, in Uradni list RS, št. 70/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 15. redni seji dne 3. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode
1. člen
Občina Kanal ob Soči subvencionira prevoz pitne vode vsem tistim občanom, ki imajo kot edini vir pitne vode lastne vodnjake, ki se polnijo s kapnico oziroma, ki se napajajo iz zadostnih in neoporečnih izvirov, ko jim ti viri v sušnem obdobju presahnejo (v nadaljevanju: uporabniki).
2. člen
Subvencioniranje prevoza pitne vode se izvaja v sušnem obdobju in se lahko prične 31. dan po obilnejšem deževju (ko dežuje tri dni zaporedoma) ali z razglasom župana.
3. člen
Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena le gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Kanal ob Soči, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje ali lokalni vodovod oziroma je izvedba njihovega priključka povezana z večjimi finančnimi sredstvi.
4. člen
Subvencioniran prevoz pitne vode ne pripada uporabnikom za izvajanje gospodarske dejavnosti razen za uporabnike, ki se ukvarjajo z obrtno ali gostinsko dejavnostjo ter živinorejo. Subvencioniran prevoz pitne vode prav tako ne pripada uporabnikom, ki nimajo usposobljenih in vzdrževanih vodnjakov in za uporabnike, ki so iz proračuna Občine Kanal ob Soči prejeli sredstva za gradnjo vodnjakov, pa investicije po lastni krivdi niso zaključili.
5. člen
Uporabniki morajo dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka.
Uporabniki morajo zaradi zagotavljanja minimalnih higienskih pogojev zagotoviti neoporečen dostop do vodnjaka in so sami odgovorni za čistočo vodnjaka.
Dobavitelj vode je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
6. člen
Uporabniki, ki so vezani na vodne vire in jim ti pogosto presihajo, morajo stremeti za tem, da si v čim krajšem času uredijo tudi zajemanje kapnice. Za filtriranje kapnice in čiščenje vodnjakov je odgovoren uporabnik sam.
7. člen
Občina Kanal ob Soči izbere dobavitelja, ki je usposobljen in registriran za prevoz pitne vode. Z dobaviteljem podpiše pogodbo za prevoz pitne vode, v kateri se dobavitelj zavezuje, da bo vodo pripeljal do uporabnika v 48 urah od prejetega naročila s strani Občine Kanal ob Soči.
8. člen
Upravičencem za subvencioniran prevoz pitne vode se subvencionirajo količine pitne vode, ki so določene po naslednjih kriterijih:
– prebivalci            120 l/osebo/dan
– živina              100 l/glavo/dan
– drobnica, prašiči         30 l/glavo/dan
– obiskovalec – turist        50 l/osebo/nočitev
– zaposleni v obrti         20 l/osebo/dan.
9. člen
Uporabniki naročajo prevoze pitne vode po subvencionirani ceni na Občini Kanal ob Soči, vse ostale prevoze pitne vode, za katere se plačuje polna cena, pa naročajo neposredno pri dobavitelju pitne vode.
10. člen
Pri vsakokratnem dovozu pitne vode po subvencionirani ceni občinska uprava izdela obračun v skladu s prejšnjimi kriteriji, iz katerega bo razvidno, do katerega datuma upravičenec ni upravičen do ponovne dobave pitne vode po subvencionirani ceni.
11. člen
Občina Kanal ob Soči subvencionira prevoz pitne vode v višini razlike med lastno udeležbo uporabnika in višino polne cene prevoza (8 m3), ki znaša 92,86 EUR oziroma 11,61 EUR na m3, če je dobavljena manjša količina vode. Dobavitelj spreminja ceno prevoza vode enkrat letno, skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
12. člen
Lastna udeležba uporabnika, ki je upravičen do subvencioniranega prevoza pitne vode, znaša za 8 m3 vode 22,00 EUR oziroma 2,75 EUR/m3, ko je dobavljena manjša količina vode. Lastno udeležbo se obračuna po naslednjih postavkah, v odvisnosti od količine pa sorazmerni delež:
Delni prevoz:            =       18,33EUR
         + 20% DDV     =       3,67 EUR
-----------------------------------------------------------
                         22,00 EUR
Morebitno spremembo lastne udeležbe uporabnika sprejema občinski svet.
13. člen
Dobavitelj izda stranki skladno z zakonom dokument – dobavnico o količini dobavljene vode. Podpisano kopijo dobavnice s strani uporabnika dobavitelj dostavi na sedež Občine enkrat tedensko. Ta dobavnica je osnova za izdajo računa lastne udeležbe uporabnika in osnova za račun o opravljeni storitvi prevozov vode.
14. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzira komisija, ki jo imenuje župan.
15. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati sklep, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kanal ob Soči dne 24. 2. 2000, št. 352-053/00-1.
Št. 355-01/08-9
Kanal ob Soči, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti