Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2154. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 5454.

Na podlagi 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odredbi o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/04 in 36/07) uporabljeno besedilo »v mestni inšpekciji v Inšpektoratu« se nadomesti z besedilom »v Inšpektoratu«, besedilo »v mestnem redarstvu v Inšpektoratu« se nadomesti z besedilom »v Mestnem redarstvu«.
2. člen
V 27. členu se v prvem odstavku doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot usposabljanje in izpopolnjevanje se šteje udeležba na seminarjih, konferencah, tečajih tujih jezikov in drugih oblikah pridobivanja usposobljenosti za delo ter čas, ko je javni uslužbenec na organiziranem usposabljanju za pripravo na strokovni izpit. Računanje prisotnosti ur na delu v času usposabljanja in izpopolnjevanja ne vpliva na druge materialne pravice, kot so dnevnice, kilometrina ipd. in jih urejajo drugi predpisi.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V odsotnost, ki je ni potrebno nadomestiti, se šteje tudi čas za pripravo na strokovni izpit oziroma preizkus znanja in čas za opravljanje strokovnega izpita oziroma preizkus znanja, in sicer za preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva se ta čas določi v trajanju šest dni, za strokovni izpit iz upravnega postopka se ta čas določi v trajanju dva dni.«
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 151-5/2003-39
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti