Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2144. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje poslovne cone Lipovci (območje med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, cesto Murska Sobota–Beltinci in uvozno cesto za ZRNO–VIT in LEK), stran 5438.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje poslovne cone Lipovci (območje med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, cesto Murska Sobota–Beltinci in uvozno cesto za ZRNO–VIT in LEK)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem Odlokom se sprejema Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje poslovne cone Lipovci.
Občinski podrobni prostorski načrt je izdelala družba INGEKO Murska Sobota d.o.o., Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota, številka načrta: U-001/07, datum: avgust 2007.
2. člen
(vsebina OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI DEL
C) SMERNICE, MNENJA.
II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
(območje)
Območje OPPN je definirano z zemljišči, ki se nahajajo v k.o. Lipovci.
– K.O. Lipovci – Območje A (U.N.E.S. d.o.o.)
2845,2846,2849,2850,2853,2854,2858,2859,2860,2863,2864,2867,2868,2872,2873,2876.
– K.O. Lipovci – Območje B (JABIRA d.o.o.)
1468/2,1469/2,1470/2,1471/2,1472/2,1473/2,1474/2,1475/2,1476/2,1477/2,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(dejavnosti)
Območje Občinskega podrobnega prostorska načrta obsega:
– Območje – A (U.N.E.S. d.o.o.)
– poslovno-transportni terminal.
– bencinski servis.
– prenočitvene in gostinske dejavnosti.
– spremljajoče poslovne in servisne dejavnosti.
– prometna in komunalna infrastruktura.
– Območje – B (JABIRA d.o.o.)
– trgovski center (živila in neživila).
– športno rekreacijski center s spremljajočimi dejavnostmi.
– kulturno zabaviščni program s spremljajočimi dejavnostmi.
– gostinske dejavnosti.
– prenočitvene kapacitete (hotel s kongresnim centrom).
– avtosalon
– športno rekreacijski park.
– spremljajoče poslovne in servisne dejavnosti.
– prometna in komunalna infrastruktura.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
(vrste posegov)
Posegi, ki so dopustni, so odvisni od posameznih con in so definirani v grafičnem delu OPPN.
6. člen
(novogradnje)
Gradnja novih objektov je možna v skladu z grafičnim delom OPPN, ki določa maksimalni horizontalni in vertikalni gabarit novogradenj. Vse ostale ureditve so možne v skladu z grafičnimi prilogami OPPN.
7. člen
(gradbene linije)
Gradbene linije objektov morajo biti vzporedne z internimi prometnicami znotraj kompleksa.
Gradbene linije (linija 1-2 in linija A-B) so definirane s stikom dveh sosednjih parcel (razvidno iz grafičnih prilog OPPN).
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
8. člen
(strehe)
Strehe predvidenih objektov so lahko (skladno s funkcijo in območjem ureditve):
– ravne,
– enokapnice,
– dvokapnice,
– kombinirane,
– ločne.
Oblikovanje streh mora slediti tehnološkim procesom in funkcijam na vsakem posameznem območju obdelave.
9. člen
(arhitektonske ovire)
Pri gradnji javnih objektov je upoštevati predpisane možnosti dostopa v objekte za invalidne osebe in osebe omejene v gibanju.
Parkirišča, ki so rezervirana za invalide oziroma osebe vezane na vozičke, morajo imeti neposredni dostop do pločnika (poglobljen robnik).
10. člen
(horizontalni gabariti)
10.1. OBMOČJE – A
+----------+--------------------+--------------+---------------+
| Oznaka |Opis objekta    | Gabarit (m) |Odstopanje (m) |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-1  |Nadstrešnica+točilni|10.50 x 42.50 |  +- 2.50  |
|     |otoki        |       |        |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-2  |pisarniški kontejner| 6.00 x 3.00 |  +-3.00   |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-3  |kontejner (oskrba) | 5.00 x 15.00 |  +-5.00   |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-4  |nočitvene kapacitete|15.00 x 10.00 |  +-5.00   |
|     |– motel       |       |        |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-5  |kontejner (oskrba) | 5.00 x 15.00 |  +-5.00   |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-6  |nočitvene kapacitete| 15 x 10.00 |  +-5.00   |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
10.2. OBMOČJE – B
+----------+-------------------+---------------+---------------+
| Oznaka |Opis objekta    | Gabarit (m) |Odstopanje (m) |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.1 |trgovina z živili | 35.00 x 35.00 |  +- 5.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.2 |trgovina z živili | 35.00 x 35.00 |  +- 5.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.3 |trgovina z živili | 35.00 x 35.00 |  +- 5.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.4 |kino – spremljajoče| 25.00 x 75.00 |  +- 5.00  |
|     |dejavnosti     |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.1 |šport in rekreacija| 55.00 x 20.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.2 |šport in rekreacija| 30.00 x 20.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.3 |šport in rekreacija| 25.00 x 65.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-3.1 |avtosalon     | 55.00 x 25.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-4.1 |hotelski objekt  | 95.00 x 40.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-4.2 |zimski vrt     | 45.00 x 15.00 |  +- 5.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-5.1 |pokriti sedežni  | 10.00 x 10.00 |  +- 5.00  |
|     |prostor      |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-5.2 |šport, rekreacija, |   * * *   |   * * *   |
|     |ribniki      |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
Horizontalni gabariti predvidenih objektov so razvidni iz grafičnih prilog OPPN. Navedbe veljajo za razvite gabarite.
11. člen
(vertikalni gabariti)
11.1.OBMOČJE – A
+----------+--------------------+--------------+---------------+
| Oznaka |Opis objekta    |  Etažnost  | Višina do k. |
|     |          |       |   l.(m)   |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-1  |Nadstrešnica+točilni|    P   |   + 5.00  |
|     |otoki        |       |        |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-2  |pisarniški kontejner|    P   |   + 3.00  |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-3  |kontejner (oskrba) |    P   |   + 3.00  |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-4  |nočitvene kapacitete|   P + 2  |  + 12.00  |
|     |– motel       |       |        |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-5  |kontejner (oskrba) |    P   |   + 3.00  |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
|  A-6  |nočitvene kapacitete|   P + 2  |  + 12.00  |
+----------+--------------------+--------------+---------------+
11.2.OBMOČJE – B
+----------+-------------------+---------------+---------------+
| Oznaka |Opis objekta    | Gabarit (m) | Višina do k. |
|     |          |        |   l.(m)   |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.1 |trgovina z živili |   P + 1   |  + 10.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.2 |trgovina z živili |   P + 1   |  + 10.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.3 |trgovina z živili |   P + 1   |  + 10.00  |
|     |in neživili    |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-1.4 |kino – spremljajoče|   P + 1   |  + 10.00  |
|     |dejavnosti     |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.1 |šport in rekreacija|   P + 2   |  + 15.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.2 |šport in rekreacija|   P + 2   |  + 15.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-2.3 |šport in rekreacija|   P + 2   |  + 15.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-3.1 |avtosalon     |    P    |  + 5.00   |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-4.1 |hotelski objekt  |   P + 4   |  + 20.00  |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-4.2 |zimski vrt     |    P    |  + 5.00   |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-5.1 |pokriti sedežni  |    P    |  + 4.00   |
|     |prostor      |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
|  B-5.2 |šport, rekreacija, |   * * *   |   * * *   |
|     |ribniki      |        |        |
+----------+-------------------+---------------+---------------+
Vertikalni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog OPPN in so definirani z etažnostjo objektov.
VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH IN PROSTIH POVRŠIN
12. člen
(zelene površine)
Zelene površine je urediti v skladu s celotnim konceptom pozelenitve območja in posebej izdelanimi načrti ureditve posameznih področij, vezanimi na posamezne objekte.
13. člen
(proste površine)
Proste površine (dostopi, dovozi) je urediti v skladu s predvidenimi posameznimi načrti talnih ureditev in urbane opreme.
VII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE
14. člen
(promet)
Širine predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in peš promet so podane v grafičnih prilogah OPPN in so obvezne.
Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke, mora imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta ali naprave z upoštevanjem veljavnih normativov.
15. člen
(priključki)
Za dostope na obravnavano območje se zgradita dva rondoja, ki sta predmet posebnega projekta; dimenzionirana morata biti tako, da omogočata normalen pretok prometa, tudi za predvideno bodoče gospodarsko središče.
VIII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
16. člen
(splošno)
Pri načrtovanju in izvedbi komunalne in energetske infrastrukture je treba upoštevati Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Upoštevati je smernice in mnenja pristojnih služb k obravnavanemu OPPN. Pred izdajo gradbenega dovoljenja (v projektih PGD) je obvezno upoštevati smernice s področja upravljanja z vodami Ministrstva za okolje in prostor, Oddelek porečja reke Mure, ki so sestavni del OPPN.
Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunalne vode v neposredni bližini predvidenih objektov, lahko se izvedejo tudi skupni priključki za več objektov, če to dopuščajo tehnične rešitve.
Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnem svetu, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov in potrebne zaščite vodov.
17. člen
(padavinske vode)
Padavinske vode, ki odtekajo s streh, je, po mehanskem čiščenju v usedalniku (peskolov), treba odvajati neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Pri tem ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati razpršeno po terenu oziroma, v obstoječi obcestni jarek.
Očiščene padavinske vode z utrjenih površin je treba odvajati neposredno v vode ali posredno v podzemne vode (ponikovalnice).
Onesnažene padavinske vode, ki se ne smejo odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, prečistiti v ustrezno dimenzioniranih, tipskih, certificiranih lovilcih olja ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode. Pri dimenzioniranju zadrževalnih jaškov in lovilcev olj je upoštevati količino nevarnih snovi – derivatov, v primeru razlitja.
Odvajanje padavinskih voda je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin (zadrževanje padavinskih voda v skladu z izdanimi smernicami).
Na kanalizacijskem omrežju padavinske odpadne vode mora biti zagotovljena izgradnja objektov za izravnavanje sunkovitega odvajanja odpadne vode v vode. Zadrževalni objekti morajo biti dimenzionirani na sposobnost zadrževanja padavinskih odpadnih vod na dopusten iztok v vode ali javno kanalizacijo.
18. člen
(višinska točka objektov)
Zaradi večjega odstotka utrjenih površin, predvidenih gradenj in nižje ležečega terena, se bo poplavna ogroženost povečala. Zaradi tega je treba vse predvidene objekte višinsko locirati vsaj 0.30 m nad okoliškim terenom.
19. člen
(ponikovalnice)
Število in velikost ponikovalnic – ponikovalnih polj se določi na podlagi hidrogeološkega poročila, ki se izdela za vsako območje posebej. Plast neomočenih sedimentov ali kamnin mora biti debeline najmanj 1.00 m, pri čemer se za gladino podzemne vode upošteva srednja višina podzemne vode, ki se ji prišteje najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višina ne sme biti manjša 0d 1.00 m (to je minimalno 2.00 m nad gladino srednje visoke višine podtalnice). Izvedbo ponikovalnic je nujno prilagoditi dejanskim razmeram.
20. člen
(škodljive snovi)
Površine, na katerih se bodo skladiščile, prečrpavale, pretakale ali mešale okolju škodljive snovi, morajo biti izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali v tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, vodotesna kanalizacija, ustrezno dimenzionirani zadrževalni jaški in ustrezni certificirani lovilci olj).
Obvezno je predvideti vgraditev standardiziranih, certificiranih lovilcev olj (naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin).
21. člen
(vodno soglasje)
Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, je treba pridobiti vodno soglasje.
22. člen
(vodna pravica)
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne rabe, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja sli koncesije.
23. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Predvideni objekti se priključijo na obstoječi sistem občinskega vodovodnega omrežja, ki se dopolni in prilagodi novim ureditvam, v skladu z določili upravljavca sistema.
Hidrantno omrežje se zgradi v skladu z določili upravljavca.
24. člen
(plinovod)
Pri izgradnji predvidenih objektov je nujno upoštevati varnostne razdalje (koridorje) od obstoječega plinovoda v skladu z izdanimi smernicami pooblaščenega upravljalca.
25. člen
(kanalizacija)
Odvajanje fekalnih in padavinskih odpadnih voda predvidenih objektov in površin se izvede ločeno v skladu s smernicami pristojnega upravljalca.
Pri izgradnji kanalizacije je treba upoštevati minimalne predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo (0.50 m vertikalno in 3.00 m horizontalno). Kolikor jih ni možno doseči, je treba vodovod dodatno zaščititi. Celotna kanalizacija se izvede vodotesno.
Vse posege v sistem kanalizacije in nove priključke je izvesti po določilih upravljavca.
Pri odvajanju padavinskih voda je obvezno upoštevati:
1. Padavinska odpadna voda, ki odteka z urejenih površin in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode.
2. Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
26. člen
(elektrika)
Pri izgradnji predvidenih objektov je treba prilagoditi obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji, ki so podani v smernicah in mnenju upravljavca elektroenergetskega omrežja.
Na obravnavanem območju se uredi javna razsvetljava.
Vse posege in priključke na elektroenergetsko omrežje je izvesti pod pogoji upravljavca.
27. člen
(telekomunikacijsko in informacijsko omrežje)
TK omrežje, in drugo informacijsko omrežje je treba v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi in dograditi, vse posege pa izvesti na podlagi posebnih projektov, ki jih investitorji morajo naročiti v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI pri upravljavcu TK omrežja.
28. člen
(ogrevanje)
Za posamezne objekte ali povezane skupine objektov je predvideno izgradnja lastnih kotlovnic, ki kot kurilni medij uporabljajo plin ali drugi medij, ki zagotavlja, da stopnja emisij v ozračje ne bo presegala mejne vrednosti veljavnih predpisov in standardov.
IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
29. člen
(javna higiena)
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidenih gradbenih parcel. Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov.
30. člen
(hrup)
V obravnavanem območju OPPN izvaja III. Stopnja varstva pred hrupom, kar pomeni da predvidene in obstoječe dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne vrednosti (60dbA) in nočne mejne vrednosti (50 dbA) ravni hrupa.
31. člen
(požarna varnost)
Pri gradnji in posegih v obravnavani prostor je treba upoštevati predpise s področja požarnega varstva,: Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 3/07, še posebej pa mora projektna dokumentacija PGD, PZI in sama gradnja, biti izvedena v skladu z Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 102/00 in 91/02; Pravilnikom o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04 (Bencinski servis); Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 83/05 in 14/07), (Objekti poslovne cone) in v skladu z Zasnovo požarne varnosti v smislu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.
Prav tako je treba upoštevati predpise in navodila o oblikovanju dovozov in dostopov za interventna vozila in tehniko. Oskrbo z vodo je omogočiti preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja.
Posebej je treba opredeliti površine, ki so izključno namenjene za intervencijska vozila (gasilci).
Odmiki med objekti morajo zagotavljati prosto komunikacijo v primeru rušitve ali požara.
Varovanje podtalnice (tudi v primeru razlitja) je podrobneje opredeljeno v 16., 18 in 19. členu odloka.
X. FAZNOST IZVAJANJA OPPN
32. člen
(faznost)
Izvajanje prostorskih in gradbenih posegov bo potekalo fazno in postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi investitorjev.
Pri izvedbi predvidenih objektov je treba istočasno urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so dovozi, dostopi, zelenice in parkirišča.
Prav tako je treba do funkcionalnega dokončanja predvidenih objektov izvesti vse predvidene spremljevalne objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi smernicami in mnenji pristojnih organov in organizacij).
Faze izgradnje so prikazane v grafičnih prilogah, ki so sestavni del Odloka.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
(splošne obveznosti)
Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov upoštevati:
– v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje objekta,
– plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic,
– promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev,
– zagotoviti je zavarovanje gradbišč,
– v času gradnje je upoštevati in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja nasploh.
XII. ODSTOPANJA
34. člen
(možnosti odstopanj)
Odstopanja od določil Odloka o sprejemu OPPN od maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov ter legi objektov, z ozirom na parcelne meje, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je obvezno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.
Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu OPPN.
35. člen
(pristojnost glede odstopanja od odloka)
V primeru odstopanja od sprejetega Odloka glede prostorskih razporeditev in rešitev ter določil iz 26. člena je treba obvezno upoštevati določila Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
XIII. NADZOR
36. člen
Nadzor nad izvajanjem predmetnega Odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščene organizacije.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(smernice in mnenja pristojnih služb)
Pri izdelavi projektno-tehnične dokumentacije je obvezno treba upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del OPPN.
38. člen
(vpogled)
Odlok o sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je stalno na vpogled pravnim in fizičnim osebam na upravi Občine Beltinci.
39. člen
(veljavnost)
Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-13-182/IV
Beltinci, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti