Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2139. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 5427.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07 in 3/08, v nadaljevanju: Sklep o tarifi), se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 6 tako, da se glasi:
»6.  Nadomestila v zvezi z     v skladu z Dodatkom VI
   udeležbo v sistemu      Splošnih pogojev za
   TARGET2-Slovenija       udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija«
2. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 8 tako, da se glasi:
»8.  Žiro kliring:
a)  nalog, zajet v kliring    0,02 EUR za nalog
b)  obdelava in priprava     0,88 EUR
   neto pozicij (za
   posamezno udeleženko)
   poravnava neto pozicij    v skladu s tretjo
   udeleženk v sistemu      alineo dvanajstega
   TARGET2-Slovenija       odstavka Dodatka X
                  Splošnih pogojev za
                  udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija
                  (možnost A)
c)  aktiviranje poravnalne
   jamstvene sheme:
   – črpanje sredstev iz     417,25 EUR za posamično
   denarnega sklada       črpanje
   poravnalno jamstvene
   sheme zaradi kritja
   lastne izgube ob izpadu
   udeleženke
   – povzročitev         834,55 EUR za posamično
   aktiviranja delitve      aktiviranje«
   izgube med ostale
   udeleženke
3. člen
V Sklepu o tarifi se v 1. členu, v poglavju »II. MEDBANČNI PLAČILNI PROMET«, spremeni tarifna številka 10 tako, da se glasi:
»10. Mastercard International, Activa, Poravnava
   bankomatov, Poravnava kartic (kolikor je v posameznih
   pogodbah sklicevanje na ta sklep)
a)  pristopnina za sistem
   (za posamezno
   udeleženko):
   – Mastercard         1.877,80 EUR
   International
   – Activa           379,70 EUR
   – Poravnava bankomatov    354,70 EUR
   – Poravnava kartic      542,45 EUR
b)  obdelava in priprava za    1,90 EUR
   poravnavo (za posamezno
   udeleženko)
c)  nadomestila v zvezi s     v skladu s prvo, drugo
   poravnavo v sistemu      in tretjo alineo 12.
   TARGET2-Slovenija (za     odstavka Dodatka X
   posamezen sistem)       Splošnih pogojev za
                  udeležbo v sistemu
                  TARGET2-Slovenija«
4. člen
Ta sklep začne veljati 19. maja 2008.
Ljubljana, dne 6. maja 2008
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti