Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

2138. Sklep o poročanju investicijskih skladov, stran 5426.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega in tretjega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1-UPB1, Uradni list RS, št. 72/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju investicijskih skladov
1
S tem sklepom se določajo obveznosti poročanja investicijskih skladov v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (UL L št. 211, z dne 11. 8. 2007, v nadaljevanju Uredba št. 958/2007).
S tem sklepom se določajo tudi obveznosti poročanja skladov denarnega trga v skladu z Uredbo (ES) št. 2423/2001 Evropske centralne banke, z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (UL L št. 333/1, z dne 17. 12. 2001, v nadaljevanju Uredba 2423/2001).
Za investicijske sklade, za katere se uporablja Uredba ECB št. 958/2007, določa ta sklep tudi obveznost investicijskih skladov glede poročanja podatkov o finančnih računih.
Ta sklep določa tudi obveznost poročanja podatkov investicijskih skladov za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti.
2
Obvezniki poročanja iz prvega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 6. člena Uredbe 958/2007 v skladu z agregiranim pristopom, kot je opredeljen v odstavku 2(b) 1. dela Priloge I Uredbe 958/2007.
3
Obvezniki poročanja iz drugega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati statistične podatke iz 4. člena Uredbe 2423/2001, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe 2423/2001.
4
Obvezniki poročanja v okviru tretjega odstavka 1. točke tega sklepa morajo zagotavljati podatke o stanju finančnih sredstev, obveznosti in o transakcijah.
Podatke o finančnih računih obvezniki poročanja poročajo po posameznih instrumentih in po posameznih institucionalnih sektorjih.
5
Obvezniki poročanja za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti v skladu s četrtim odstavkom 1. točke tega sklepa morajo Banki Slovenije zagotavljati podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih.
6
Z namenom zmanjševanja bremena obveznikov poročanja lahko Banka Slovenije pridobi statistične podatke iz tega sklepa tudi iz obstoječih virov drugih institucij.
7
Guverner z navodilom določi podrobnejšo vsebino, obliko in način poročanja statističnih podatkov v skladu s tem sklepom.
8
Statistične podatke na podlagi tega sklepa, morajo obvezniki poročanja zagotavljati mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.
9
Z dnem 11. 5. 2009 se za obveznike poročanja po tem sklepu prenehajo uporabljati Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07), Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07), Sklep o poročanju podatkov monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 77/04) in Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1 (Uradni list RS, št. 6/06).
Zaradi zagotavljanja potrebne kvalitete statističnih informacij obvezniki poročanja poročajo po tem sklepu in za obdobja do vključno marca 2009 tudi po Sklepu o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in po Sklepu o poročanju podatkov monetarnih finančnih institucij v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov in Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij.
Ne glede na določbo 8. točke tega sklepa so obvezniki poročanja dolžni prvo poročilo po tem sklepu poslati do 10. januarja 2009 za mesece oktober, november in december 2008.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2008.
Ljubljana, dne 19. maja 2008
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti