Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2056. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih, stran 5177.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
1. člen
Vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne, srednje, glasbene in višje šole, dijaški domovi, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter drugi vzgojno-izobraževalni zavodi) imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije.
2. člen
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi zastava narodne skupnosti, in sicer v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v katerih poteka vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem učnem jeziku, in v dvojezičnih vrtcih in šolah. V ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodih se na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, zastava narodne skupnosti lahko izobesi.
3. člen
Za izobešanje in razporejanje zastav v vzgojno-izobraževalnih zavodih se uporablja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).
Ob državni zastavi in zastavi narodnostne skupnosti so lahko stalno izobešene še slovenska narodna zastava, zastava Evropske unije, zastava občine ter šolska zastava. Zastava Republike Slovenije je v tem primeru na častnem mestu, torej levo.
4. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah (Uradni list RS, št. 111/00).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00002-1/2008/6
Ljubljana, dne 8. maja 2008
EVA 2008-3311-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina