Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1896. Akt o spremembi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 4679.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena in 15. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00 in 126/07 – ZFPPIPP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o spremembi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Aktu o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06 in 16/08) se v 10. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet sklada sestavljajo:
– štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije,
– predstavnik delodajalcev/delojemalcev, članov Ekonomsko socialnega sveta,
– predstavnik Študentske organizacije Slovenije.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-3/2008/7
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2611-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost