Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1892. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Voglajni v občini Štore, stran 4674.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Voglajni v občini Štore
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Voglajne v občini Štore zaradi urejanja voda in omogočanja splošne rabe voda.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Voglajne poteka po zemljiščih parc. št. 1663/1, 1663/2 in 1663/3, k.o. Teharje.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Voglajne poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-29-/2008/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2511-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
  Priloga 1

  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiščih parc. št. 1663/1, 1663/2 in 1663/3,
k.o. Teharje na desnem bregu reke Voglajne:

+-------------+--------------------------+---------------------+
|  Točka  |      Y       |     X     |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   1   |    119829,46     |   524854,92   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   2   |    119826,18     |   524854,30   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   3   |    119830,71     |   524823,79   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   4   |    119845,16     |   524794,55   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   5   |    119854,19     |   524776,28   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   6   |    119856,97     |   524777,66   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   7   |    119873,00     |   524745,21   |
+-------------+--------------------------+---------------------+
|   8   |    119883,37     |   524713,17   |
+-------------+--------------------------+---------------------+

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina