Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1795. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov, stran 4430.

Na podlagi sedmega odstavka 10. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) ministrica za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 53/07) se v 2. členu za besedilom ''IVA'' dodata vejica in besedilo ''kakor je bila spremenjena s Prilogo Direktive Komisije 2006/50/ES z dne 29. maja 2006 o spremembi prilog IVA in IVB Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 142 z dne 30. 5. 2006, str. 6),''.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2008-UK
Ljubljana, dne 21. aprila 2008
EVA 2007-2711-0114
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano