Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode, stran 4429.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena in četrtega odstavka 29. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) ministrica za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
1. člen
V Pravilniku o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode (Uradni list RS, št. 62/07) se v 3. členu v a) točki prvega odstavka za besedilom ''Priloga IVB'' dodata vejica in besedilo ''kakor je bila spremenjena s Prilogo Direktive Komisije 2006/50/ES z dne 29. maja 2006 o spremembi prilog IVA in IVB Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 142 z dne 30. 5. 2006, str. 6),''.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Biocidni proizvod, priglašen v skladu s 37. členom zakona, je lahko v prometu do datuma vključitve aktivne snovi, ki jo vsebuje, na seznam snovi I, IA ali IB. Če biocidni proizvod vsebuje več aktivnih snovi, se za datum vključitve aktivne snovi na seznam šteje datum vključitve aktivne snovi, ki je bila na seznam vključena zadnja. Priglasitelj, ki želi nadaljevati z dajanjem takega biocidnega proizvoda v promet po tem datumu, mora do datuma vključitve aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB pri Uradu vložiti vlogo za pridobitev rednega dovoljenja zanj.".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2008-UK
Ljubljana, dne 21. aprila 2008
EVA 2007-2711-0113
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
 
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti