Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1748. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008, stran 4332.

Na podlagi 13. in 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ- UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 117/06 – ZDavP-2, 26/08) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 15. 4. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008
1. člen
V Sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 05/08, v nadaljevanju Sklep) se v prvi alineji prvega odstavka 3. člena besedilo »v letu 1998 dosegal najmanj 83,46 EUR« nadomesti z besedilom »v letu 2007 dosegal najmanj 167,00 EUR«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku številka »7,18« nadomesti s številko »8,35« in črta se četrta alineja prvega odstavka.
3. člen
V 6. členu se črtata druga alineja prvega odstavka in tretji odstavek, dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Doda se novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic)
Pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v prostovoljno članstvo zbornice in izpolnjujejo pogoje za odmero zborničnega prispevka C, plačajo zbornični prispevek v višini 0,20% od osnove, ki je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s sprejemom v prostovoljno članstvo zavežejo, da bodo redno pošiljale izračunano osnovo s pisno obrazložitvijo.
Pravne osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v prostovoljno članstvo zbornice in ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C, plačajo zbornični prispevek v višini 133,00 EUR.«
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo » Obrtne zbornice Slovenije« nadomesti z besedilom »Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se številka »166,92« nadomesti s številko »200,00«.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbornice, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800745
Ljubljana, dne 17. aprila 2008
Peter Vrisk l.r.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti