Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1746. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 4330.

Na podlagi 30. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 22. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
I.
1. Razpisujejo se volitve v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot zbornice v skladu z določbami Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) in Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
2. Kot dan glasovanja v prvi volilni skupini se določi 8. 6. 2008.
3. Kot dan glasovanja v drugi volilni skupini se določi 9. 6. 2008.
4. Kot dan razpisa volitev s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 26. 4. 2008.
II.
5. V skladu z 28. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) ima v prvi volilni skupini pravico voliti in biti izvoljen za člana organa zbornice član zbornice, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let starosti.
Za člana organa zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki vodi poslovanje pravne osebe – članice zbornice.
6. Glede na določbe četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo kandidirati člani, ki so bili v svet zbornice že izvoljeni na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na volitvah leta 2004.
7. Glede na določbe četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) na volitvah v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo kandidirati člani, ki so bili v svet območne enote že izvoljeni na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na volitvah leta 2004.
8. Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in člani sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so bili izvoljeni na podlagi 33. člena (nadomestitev člana, ki mu je predčasno prenehal mandat) Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08), na volitvah ne morejo kandidirati za isto funkcijo, če so izvrševali mandat, ki so ga pridobili, več kot pol celotnega mandata organa.
III.
9. V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) v posamezni volilni enoti iz prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 3 člane za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče - Vogrsko;
– 2. volilna (območna) enota Koper: 2 člana za območja naslednjih občin: Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen;
– 3. volilna (območna) enota Kranj: 3 člane za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje;
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: 6 članov za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer;
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: 1 člana za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški Potok, Osilnica in Kostel;
– 6. volilna (območna) enota Postojna: 2 člana za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška dolina;
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: 4 člane za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog - Trebelno;
– 8. volilna (območna) enota Brežice: 3 člane za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki;
– 9. volilna (območna) enota Celje: 4 člane za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje;
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: 5 članov za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole, Poljčane;
– 11. volilna (območna) enota Maribor: 2 člana za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče - Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače - Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju;
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 3 člane za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji.
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 6 članov za območja naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje, Apače.
V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu s 13. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ – UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) v posamezni volilni enoti iz druge volilne skupine voli en član sveta.
10. V svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 45. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli naslednje število članov:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 2. volilna (območna) enota Koper: 9 članov (8 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 3. volilna (območna) enota Kranj: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: 13 članov (12 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: 9 članov (8 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 6. volilna (območna) enota Postojna: 9 članov (8 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 8. volilna (območna) enota Brežice: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 9. volilna (območna) enota Celje: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: 13 članov (12 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 11. volilna (območna) enota Maribor: 9 članov (8 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 11 članov (10 iz prve, 1 iz druge volilne skupine),
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 13 članov (12 iz prve, 1 iz druge volilne skupine).
11. V odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 54. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli 6 članov, od teh 5 iz prve volilne skupine in 1 iz druge volilne skupine.
Na področju posameznih območnih enot zbornice se voli v naslednje izpostave:
– območna enota Nova Gorica: Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Nova Gorica,
– območna enota Koper: Izola, Koper, Piran, Sežana,
– območna enota Kranj: Radovljica, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Kranj,
– območna enota Ljubljana: Vrhnika, Grosuplje, Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana Center in Ljubljana Moste in Ljubljana Bežigrad, Ljubljana - Šiška, Kamnik, Domžale, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Hrastnik,
– območna enota Kočevje: Kočevje, Ribnica,
– območna enota Postojna: Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica,
– območna enota Novo mesto: Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Trebnje,
– območna enota Brežice: Brežice, Krško, Sevnica,
– območna enota Celje: Šmarje pri Jelšah, Žalec, Šentjur pri Celju, Laško, Celje, Slovenske Konjice,
– območna enota Ptuj: Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica,
– območna enota Maribor: Maribor, Ruše, Pesnica,
– območna enota Slovenj Gradec: Mozirje, Ravne na koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec, Velenje, Dravograd,
– območna enota Murska Sobota: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota.
IV.
12. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v prvi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Celovška 135, najpozneje do 19. 5. 2008 do 24. ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
13. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v drugi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Celovška 135, najpozneje do 20. 5. 2008 do 24. ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
V.
14. Instrukcijski obrazci za vlaganje kandidatur in drugi obrazci in dokumenti za volitve so dostopni na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si.
VI.
15. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in volilne komisije volilnih (območnih) enot.
VII.
16. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800664
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
Peter Vrisk l.r.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti