Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1739. Uredba o spremembah Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini, stran 4309.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
1. člen
V Uredbi o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni list RS, št. 94/06) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Predstavništva slovenskega gospodarstva izvajajo naslednje dejavnosti:
– zbiranje in posredovanje poslovnih informacij,
– pomoč slovenskim podjetjem pri navezovanju stikov z morebitnimi poslovnimi partnerji,
– storitve za slovenska podjetja, povezane z izvozom Republike Slovenije,
– organizacija poslovnih delegacij, sejemskih predstavitev in drugih promocijskih dogodkov,
– svetovalna in informacijska podpora morebitnim tujim investitorjem,
– pridobivanje tujih investitorjev,
– javna predstavitev Republike Slovenije in njenega gospodarstva,
– dejavnosti, potrebne za delovanje mreže predstavništev slovenskega gospodarstva.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V smernicah se tudi podrobneje opredeli obseg dejavnosti iz 3. člena te uredbe za vsako predstavništvo slovenskega gospodarstva posebej.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Učinkovitost predstavništev slovenskega gospodarstva se ugotavlja na podlagi kazalnikov učinkovitosti, kakor so:
– število posredovanih poslovnih informacij za objavo na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
– število slovenskih podjetij, ki uporabijo storitve predstavništva slovenskega gospodarstva,
– število razgovorov z morebitnimi tujimi investitorji,
– število obiskov morebitnih tujih investitorjev v Republiki Sloveniji.
(2) V smernicah se za vsako predstavništvo slovenskega gospodarstva posebej opredelijo kazalniki učinkovitosti za dejavnosti iz 3. člena te uredbe.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se črtata besedi »mesečno in«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo za gospodarstvo letno poroča Vladi Republike Slovenije o rezultatih delovanja za vsako predstavništvo slovenskega gospodarstva posebej.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
V predstavništvu slovenskega gospodarstva so lahko zaposleni:
– vodja,
– strokovni sodelavci,
– lokalno osebje.«.
6. člen
V drugem odstavku 9. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj 5-letne delovne izkušnje pri mednarodnem poslovanju,«.
7. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovne sodelavce izbere na podlagi izvedenega javnega natečaja direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije na predlog vodje predstavništva slovenskega gospodarstva. Lokalno osebje izbere vodja predstavništva slovenskega gospodarstva.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Predstavništva slovenskega gospodarstva se financirajo iz proračunskih sredstev in iz plačil za opravljene storitve. Storitve se zaračunavajo v skladu s cenikom, ki ga sprejme Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije.
(2) Storitve predstavništva slovenskega gospodarstva se začnejo zaračunavati v drugem letu njegovega delovanja.«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-8/2008/5
Ljubljana, dne 17. aprila 2008
EVA 2007-2111-0161
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti