Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1378. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 3292.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.), ter 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98, 43/00, 60/07) (v nadaljevanju Odlok) se besedilo napisano v alinejah v celoti črta in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov«
Drugi odstavek ostane nespremenjen.
(Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.)
2. člen
V 4. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola ima tudi dopolnilne dejavnosti, ki so v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednje:
C 18.200 Razmnoževanje programske opreme
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
J 58 110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N 78.100 dejavnost pri iskanju zaposlitve
P 85.500 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic«
3. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2006
Jesenice, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti