Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1366. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije, stran 3277.

Na podlagi 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 – popr., 86/99 – Odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 63/05 in 106/06) se v 1. členu tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
| Zap.št| Vodotok | Kota zgornje | Kota spodnje|  Bruto  |
|    |      | vode (m.n.m.) |vode (m.n.m.)| potencial |
|    |      |        |       |  (kW)  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  1  |Prošček  |   698,80  |  650,00  |   48   |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  2  |Prošček  |   641,90  |  588,60  |   131  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  3  |Prošček  |   588,60  |  408,00  |   531  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  4  |Kneža   |   532,00  |  505,00  |   106  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  5  |Kneža   |   510,00  |  420,00  |   353  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  6  |Bača    |   321,50  |  310,00  |   271  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  7  |Bača    |   309,40  |  281,00  |   571  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  8  |Bača    |   270,00  |  266,00  |   133  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  9  |Ročica   |   685,00  |  590,00  |   93   |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  10 |Brusnik  |   668,00  |  569,00  |   15   |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  11 |Radovna  |   596,30  |  592,30  |   302  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  12 |Završnica |   893,00  |  697,00  |   577  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
|  13 |Vipava   |   42,90   |  41,20  |   267  |
+-------+-----------+---------------+-------------+------------+
«.
2. člen
V 8.c členu se v tretjem odstavku črta vejica in besedilo »ki obratuje več kot 10 let«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Koncesionar, ki upravlja hidroelektrarno na delu vodnega telesa z zaporedno številko 7 iz tabele spremenjenega 1. člena uredbe, začne plačevati za koncesijo v višini 4,2% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane elektrike z dnem oddajanja elektrike v javno električno omrežje na delu vodnega telesa.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2008/8
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-2511-0096
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost