Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1194. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju upravnih zvez, stran 2922.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju upravnih zvez
1. člen
V Uredbi o organizaciji in delovanju upravnih zvez (Uradni list RS, št. 21/03) se v 4. členu v drugem odstavku beseda »delavec« nadomesti z besedo »javni uslužbenec«.
V tretjem odstavku se beseda »svetovalci« nadomesti z besedami »javni uslužbenci, odgovorni«.
2. člen
V 5. členu se v petem odstavku črta drugi stavek.
3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V izrednem stanju in v vojni se za potrebe upravnih zvez poleg sistemov iz prejšnjega odstavka uporabljajo še zveze, ki jih za delovanje nacionalnega centra za krizno upravljanje na varnejši lokaciji in uprav za obrambo po načrtu upravnih zvez vzpostavijo enote za upravne zveze, načrtovane osnovne ter rezervne zmogljivosti javnega telekomunikacijskega sistema, sistemi ponudnikov komunikacijsko-informacijskih storitev in zaprti komunikacijsko-informacijski sistemi, razen sistemov zvez ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, Slovenske vojske ter sistema zaščite in reševanja, če ni dogovorjeno drugače.«.
4. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
V 11. členu se v prvi alinei črta beseda »uporabe«.
6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v prvi alinei črta beseda »uporabe«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Enote za upravne zveze, določene z uredbo, prenehajo delovati z 31. 12. 2010, izvajanje njihovih nalog pa organizira na ustrezen način organizacijska enota ministrstva, pristojna za komunikacije in informatiko.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2008/5
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-1911-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina