Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1177. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2008, stran 2907.

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/08) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 17/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 13. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2008
1. člen
Cena groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja Občina Poljčane, za leto 2008 znašajo:
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |Vrsta grobnega mesta    |  Cena v EUR  |
+----------------+----------------------------+----------------+
|Najem groba   |enojni (navadni)      |   8,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |dvojni (družinski)     |   11,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |grobnica          |   13,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |žarni grob         |   8,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |žarni zid          |   8,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|Zakup novega  |              |   35,00   |
|groba      |enojni (navadni)      |        |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |dvojni (družinski)     |   40,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |žarni grob – s spomenikom  |   800,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |žarni grob – brez spomenika |   200,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|        |žarni zid          |   800,00   |
+----------------+----------------------------+----------------+
|Vzdrževanje   |              |   10,00   |
|pokopališča   |redno letno vzdrževanje   |        |
+----------------+----------------------------+----------------+
Najemnikom grobov, ki so najem groba plačali za 10 let skupaj, se jim ob predložitvi dokazila obračuna sorazmerni del.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 EUR za več dni uporabe pa 60,00 EUR.
S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne energije in ostale komunalne storitve.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.