Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1168. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2886.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 14. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 770/2 – pot v skupni izmeri 71 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana v ZKV št. 257 k.o. Bolfenk.
II.
Nepremičnina, ki je navedena v I. točki tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz ZKV št. 257 k.o. Bolfenk in se vpiše v isti k.o. v ZKV št. 204, kjer je že vknjižena lastninska pravica na ime pravne osebe Občine Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, matična številka: 5883644.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-6/2008-3
Majšperk, dne 18. marca 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.