Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1166. Ugotovitveni sklep, stran 2885.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Kočevje, št. 032-5/06-111 z dne 7. 3. 2008 ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na korespondenčni seji dne 21. 3. 2008 sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel sklep, da članu občinskega sveta Petru Premrlu zaradi odstopa preneha mandat;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS Franc Senekovič, roj. 2. 6. 1955, Mozelj 2/B, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 21. 3. 2008 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 21. marca 2008
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.