Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2881.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 111/05 – odl. US., 120/06 – odl. US.) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 11. redni seji dne 20. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Na nepremičnini parc. št. 131/65 k.o. Črnomelj se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-126/2008
Črnomelj, dne 21. marca 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.