Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1149. Sklep o imenovanju volilne komisije 13. volilne enote, stran 2869.

Na podlagi sklepa 13. seje Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v zvezi z določbami 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) izdajam
S K L E P
o imenovanju volilne komisije 13. volilne enote
V volilno komisijo 13. volilne enote za izvedbo volitev v svet zbornice, svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, se imenuje:
– za predsednico:
Danica Dvanajšček
Porabska 4
9250 Gornja Radgona
– za namestnika predsednice:
Oton Nemec
Kidričeva 66
9240 Ljutomer
– za člana:
Hari Karel
Križevci 24
9206 Križevci v Prekmurju
– za namestnika člana:
Andrej Grof
Benica 4
9220 Lendava
– za člana:
Ivan Bauer
Grad 188/d
9264 Grad
– za namestnika člana:
Franc Škalič
Selo 22/b
9207 Prosenjakovci
– za člana:
Miran Torič
Cezanjevci 36
9240 Ljutomer
– za namestnika člana:
Anton Slana
Bolehnečici 4/b
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Št. VK VE/1-2008
Ljubljana, dne 18. marca 2008
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik
volilne komisije KGZS