Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1141. Poročilo o izidu naknadnih volitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, stran 2857.

Na podlagi 7. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 ZDSve-UPB1) v zvezi z določbami 27. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ-UPB1) in na podlagi zapisnika volilnega odbora, ki je vodil glasovanje na volilnem zboru volilnega telesa za izvolitev člana Državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, je Državna volilna komisija na 49. seji dne 19. marca 2008, ugotovila naslednji
R E Z U L T A T G L A S O V A N J A T E R I Z I D
naknadnih volitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, ki so bile 12. marca 2008
Državna volilna komisija je na podlagi 12. in 21. člena Zakona o državnem svetu ugotovila naslednji rezultat glasovanja in izid naknadnih volitev člana Državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, ki so bile 12. marca 2008:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:    22
Število oddanih glasovnic:               21
Število neveljavnih glasovnic:             0
Število veljavnih glasovnic:              21.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mihael JENČIČ                  12 glasov
2. Andrej PENGOV BITENC              4 glasove
3. Črtomir REMEC                  0 glasov
4. Igor ŠETINC                   5 glasov.
Glede na določbe prvega odstavka 21. člena Zakona o državnem svetu je bil na naknadnih volitvah člana Državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, ki so bile 12. marca 2008, za člana Državnega sveta izvoljen:
Mihael JENČIČ, roj. 11. 5. 1946, Antoličičeva 5, 2000 Maribor.
Št. 10-3/00-07/08
Ljubljana, dne 19. marca 2008
Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
Predsednik:
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
Miroslav Pretnar l.r.
Dušan Strnad l.r.
Janez Srebot l.r.
Marko Štrovs l.r.
mag. Saša Zagorc l.r.