Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1134. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 101 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008, stran 2852.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 101 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008,
ki se glasi:
»Razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, kakor je bila spremenjena v Bruslju 12. februarja 1981 in zlasti drugega odstavka 5. člena tega dokumenta;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, in zlasti točke (e) drugega odstavka 3. člena in točke (a) prvega odstavka 6. člena Sporazuma;
ob upoštevanju Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh, in zlasti 10. člena tega dokumenta;
ob upoštevanju Plačilnih pogojev pristojbin na zračnih poteh, in zlasti 6. člena tega dokumenta;
sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Obrestna mera zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh, ki začne veljati 1. januarja 2008, znaša: 9,24% na leto.
Bruselj, dne 21. 12. 2007
M. ALVAREZ ARZA
Predsednica Komisije«
Št. 512-3/2008/18-0041087
Ljubljana, dne 6. marca 2008
EVA 2008-2411-0027
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet