Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1133. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 100 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008, stran 2850.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS – MP, št. 11/95), 10. člena Pogojev uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev Evropske organizacije za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL (Uradni list RS, št. 77/95, 42/97, 14/02 in 42/03) in 1. člena Odredbe o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 77/95 in 42/97) minister za promet objavlja
S K L E P
razširjene komisije EUROCONTROL št. 100 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2008,
ki se glasi:
»Razširjena komisija,
ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, spremenjene 12. februarja 1981 v Bruslju, zlasti drugega odstavka 5. člena;
ob upoštevanju Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh z dne 12. februarja 1981, zlasti točke (e) drugega odstavka 3. člena in točke (a) prvega odstavka 6. člena;
na predlog Razširjenega odbora in Začasnega sveta, sprejema naslednji sklep:
Edini člen
Cene za enoto storitve, priložene k temu sklepu, so odobrene in začnejo veljati s 1. januarjem 2008.
Bruselj, dne 21. 12. 2007
M. ALVAREZ ARZA
Predsednica Komisije«
Št. 512-3/2008/17-0041087
Ljubljana, dne 6. marca 2008
EVA 2008-2411-0026
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet