Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1130. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, stran 2849.

Na podlagi 57. člena in v zvezi s 137. členom Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju zaupnih podatkov in varovanju zaupnih in osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/93).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2008/
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2004-1711-0062
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve