Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1082. Pravilnik o Kranjski klobasi z zaščiteno geografsko označbo, stran 2715.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Kranjski klobasi z zaščiteno geografsko označbo
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje ter način predelave in priprave za trg za Kranjsko klobaso z zaščiteno geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: Kranjska klobasa).
2. člen
(1) Ime Kranjska klobasa lahko ima samo klobasa, predelana in pripravljena za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Kranjsko klobaso, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Kranjsko klobaso iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Kranjska klobasa mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Kranjska klobasa lahko uporablja proizvajalec klobase, ki zanjo pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Kranjsko klobaso lahko pridobi proizvajalec te klobase v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi proizvajalci Kranjske klobase, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in pridelujejo Kranjske klobase, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Kranjskih klobas, ki so jih v preteklem letu proizvedli.
7. člen
Proizvajalci Kranjske klobase, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje proizvode uporabljali ime Kranjska klobasa, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Kranjska klobasa na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-535/2005/24
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2008-2311-0083
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano