Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1081. Pravilnik o Vipavskem zašinku z zaščiteno geografsko označbo, stran 2714.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Vipavskem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje ter način predelave in priprave za trg za Vipavski zašinek z zaščiteno geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: Vipavski zašinek).
2. člen
(1) Ime Vipavski zašinek ima lahko samo zašinek, predelan in pripravljen za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Vipavski zašinek, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Vipavski zašinek iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Vipavski zašinek mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Vipavski zašinek lahko uporablja proizvajalec zašinka, ki zanj pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Vipavski zašinek lahko pridobi proizvajalec tega zašinka v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi proizvajalci Vipavskega zašinka, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in proizvajajo Vipavski zašinek, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Vipavskega zašinka, ki so ga v preteklem letu proizvedli.
7. člen
Proizvajalci Vipavskega zašinka, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje proizvode uporabljali ime Vipavski zašinek, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Vipavski zašinek na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-547/2005/10
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2008-2311-0082
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano