Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1080. Pravilnik o Kraškem ovčjem siru z zaščiteno označbo porekla, stran 2714.

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Kraškem ovčjem siru z zaščiteno označbo porekla
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje ter način pridelave, predelave in priprave za trg za Kraški ovčji sir z zaščiteno označbo porekla (v nadaljnjem besedilu: Kraški ovčji sir).
2. člen
(1) Ime Kraški ovčji sir ima lahko samo sir, pridelan, predelan in pripravljen za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Kraški ovčji sir, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Kraški ovčji sir iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Kraški ovčji sir mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Kraški ovčji sir lahko uporablja proizvajalec sira, ki zanj pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Kraški ovčji sir lahko pridobi proizvajalec tega sira v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi proizvajalci Kraškega ovčjega sira, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in proizvajajo Kraški ovčji sir, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Kraškega ovčjega sira, ki so ga v preteklem letu pridelali oziroma predelali.
7. člen
Proizvajalci Kraškega ovčjega sira, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje proizvode uporabljali ime Kraški ovčji sir, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Kraški ovčji sir na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-27/01/23
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2008-2311-0081
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano