Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1078. Pravilnik o Kraškem zašinku z zaščiteno geografsko označbo, stran 2713.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Kraškem zašinku z zaščiteno geografsko označbo
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje ter način predelave in priprave za trg za Kraški zašink z zaščiteno geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: Kraški zašink).
2. člen
(1) Ime Kraški zašink ima lahko samo zašink, predelan in pripravljen za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Kraški zašink, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Kraški zašink iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Kraški zašink mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Kraški zašink lahko uporablja proizvajalec zašinka, ki zanj pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Kraški zašink lahko pridobi proizvajalec tega zašinka v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi proizvajalci Kraškega zašinka, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in proizvajajo Kraški zašink, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Kraškega zašinka, ki so ga v preteklem letu proizvedli.
7. člen
Proizvajalci Kraškega zašinka, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje proizvode uporabljali ime Kraški zašink, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Kraški zašink na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33203-37/2006/22
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2008-2311-0079
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano