Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1077. Pravilnik o Kraški jagnjetini z zaščiteno označbo porekla, stran 2712.

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Kraški jagnjetini z zaščiteno označbo porekla
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje in način reje ter priprave za trg za Kraško jagnjetino z zaščiteno označbo porekla (v nadaljnjem besedilu: Kraška jagnjetina).
2. člen
(1) Ime Kraška jagnjetina ima lahko samo jagnjetina, vzrejena in pripravljena za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Kraško jagnjetino, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Kraško jagnjetino iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Kraška jagnjetina mora biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Kraška jagnjetina lahko uporablja rejec jagnjetine, ki zanjo pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Kraško jagnjetino lahko pridobi rejec te jagnjetine v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi rejci Kraške jagnjetine, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in redijo Kraško jagnjetino, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Kraške jagnjetine, ki so jo v preteklem letu vzredili.
7. člen
Rejci Kraške jagnjetine, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje proizvode uporabljali ime Kraška jagnjetina, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Kraška jagnjetina na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33200-9/2006/25
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2008-2311-0078
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano