Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1076. Pravilnik o Ptujskem lüku z zaščiteno geografsko označbo, stran 2712.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o Ptujskem lüku z zaščiteno geografsko označbo
1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje in način pridelave ter priprave za trg za Ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: Ptujski lük).
2. člen
(1) Ime Ptujski lük ima lahko samo čebula, pridelana in pripravljena za trg na geografskem območju in na način, ki sta določena v specifikaciji za Ptujski lük, ki jo potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Ptujski lük iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva www.mkgp.gov.si pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Ptujski lük mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Ime Ptujski lük lahko uporablja pridelovalec čebule, ki zanjo pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Ptujski lük lahko pridobi pridelovalec te čebule v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi pridelovalci Ptujskega lüka, ki pridobijo certifikat iz 4. člena tega pravilnika in pridelujejo Ptujski lük, morajo enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pisno sporočiti količino Ptujskega lüka, ki so ga v preteklem letu pridelali.
7. člen
Pridelovalci Ptujskega lüka, ki so do uveljavitve tega pravilnika za svoje pridelke uporabljali ime Ptujski lük, morajo pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v predpisanem roku ne pridobijo, imena Ptujski lük na svojih proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-522/2005/27
Ljubljana, dne 3. marca 2008
EVA 2007-2311-0208
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost