Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1070. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Roginska gorca, stran 2697.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Roginska gorca
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 2407/5, cesta v površini 194 m2, vpisani pri ZK vl. št. 916, k.o. Roginska gorca.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine Podčetrtek bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0112/2008
Podčetrtek, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.