Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2008 z dne 21. 3. 2008

Kazalo

1067. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 2696.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0015/2008 z dne 12. 3. 2008 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+--------------------------+----------------+------------------+
|  Proizvod – storitev  | Merska enota | Cena v evrih (€) |
+--------------------------+----------------+------------------+
|   Variabilni del:   |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|a) Dobavljena toplota   |   MWh    |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|– stanovanjski odjem   |        |      65,1675|
+--------------------------+----------------+------------------+
|– ostali odjem      |        |      65,1675|
+--------------------------+----------------+------------------+
|b) Sanitarna voda     |    m3    |      5,8651|
+--------------------------+----------------+------------------+
|    Fiksni del:    |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|a) Priključna moč     |  kW/mesec  |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|– stanovanjski odjem   |        |      1,5100|
+--------------------------+----------------+------------------+
|– ostali odjem      |        |      1,5100|
+--------------------------+----------------+------------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-02/08-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 dne 15. 2. 2008.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. marca 2008 dalje.
Št. 00-03/08-PD-03
Murska Sobota, dne 25. februarja 2008
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

AAA Zlata odličnost