Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

972. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2008, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela, stran 2419.

Na podlagi 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2008, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1. člen
Kvota delovnih dovoljenj za leto 2008 se določi v skupni višini 24.600 delovnih dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: kvota). Namenjena je tujcem, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, in tujcem, ki se po sezonskem delu zaposlijo na podlagi dovoljenja za zaposlitev.
2. člen
V kvoto iz prejšnjega člena se ne vštevajo delovna dovoljenja, izdana:
– državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo, če se jim ta dovoljenja izdajajo na podlagi sklenjenih sporazumov,
– tujcem, za katere delovna dovoljenja niso predpisana z zakonom,
– tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem,
– zastopnikom in
– tujim napotenim delavcem na dodatnem izobraževanju.
3. člen
(1) Kvota iz 1. člena te uredbe se v višini 23.600 delovnih dovoljenj razdeli po namenih v višini:
– 13.500 dovoljenj za zaposlitev tujcev,
– 2.000 dovoljenj za delo napotenim tujcem,
– 50 dovoljenj za delo za usposabljanje in izpopolnjevanje,
– 8.000 dovoljenj za delo za sezonsko delo tujcev in
– 50 dovoljenj za delo za individualne storitve tujcev.
(2) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko glede na spremenjene potrebe na trgu dela prerazporedi kvote za posamezne namene iz prejšnjega odstavka.
(3) Če s prerazporeditvijo kvot iz prvega odstavka tega člena ni mogoče zagotoviti potreb na trgu dela, lahko ministrstvo preostali del kvote iz 1. člena te uredbe v višini 1.000 delovnih dovoljenj dodatno razporedi za posamezni namen iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izkoriščenost kvote iz prve alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število izdanih dovoljenj za zaposlitev ne glede na čas veljavnosti takega dovoljenja. Dovoljenja za zaposlitev, ki so bila pred iztekom veljavnosti vrnjena ali razveljavljena, se odštejejo od kvote.
(5) Izkoriščenost kvote iz druge do pete alinee prvega odstavka tega člena se izračunava glede na število mesecev veljavnosti delovnega dovoljenja v tekočem koledarskem letu.
4. člen
(1) Posameznemu delodajalcu se lahko izda največ toliko dovoljenj za delo za sezonska dela v gradbeništvu, kolikor je bilo pri njem v preteklem koledarskem letu za najmanj šest mesecev zaposlenih delavcev. V to število niso všteti tujci, ki so bili zaposleni na podlagi dovoljenja za delo za sezonsko delo.
(2) Delodajalcu se za čas veljavnosti te uredbe zavrnejo vloge za izdajo novih dovoljenj za zaposlitev, če je v tem času izdana dovoljenja za zaposlitev vrnil ali mu je bilo razveljavljeno naslednje število dovoljenj za zaposlitev:
– tri od vključno petih;
– štiri od vključno desetih;
– pet od vključno 15;
– šest od vključno 24;
– 25 odstotkov od vključno 25 izdanih dovoljenj za zaposlitev (če je prvo decimalno število 5, se število zaokroži navzgor).
5. člen
(1) Ministrstvo je dolžno spremljati izkoriščenost kvote delovnih dovoljenj iz 3. člena te uredbe in stanje na trgu dela.
(2) Če se stanje na trgu dela spremeni tako, da nastanejo razlogi za sprejetje ukrepov iz sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije sprejetje ustreznih ukrepov.
6. člen
(1) Delovna dovoljenja, ki so bila izdana do uveljavitve te uredbe, se vštevajo v kvote iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki niso bile rešene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo v skladu z določbami te uredbe, če je to za stranke ugodnejše.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2008.
Št. 00711-4/2008/5
Ljubljana, dne 11. marca 2008
EVA 2008-2611-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti