Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi, stran 2418.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 65/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi
1. člen
Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Pavličeve vile« v Zagorju ob Savi (besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. OPPN 01/07, ki ga je izdelalo podjetje AKA d.o.o. Trbovlje).
2. člen
Območje se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Zagorje. Na severu ga omejuje individualna stanovanjska pozidava ob Vrtni ulici, na jugu območje za proizvodne in servisne dejavnosti z objektoma družbe Obrč in Komunale Zagorje, na vzhodu Ulica talcev in na zahodu Cesta zmage. Območje je delno že pozidano. Ob Cesti zmage stoji starejši poslovno stanovanjski objekt »Pavličeva vila«, za njo že zgrajen večstanovanjski objekt ter transformatorska in plinska regulacijska postaja.
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je umestitev v prostor dveh večstanovanjskih objektov s celotno infrastrukturo ter prometno in zunanjo ureditev območja.
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc. št. 1693/1, 1693/2, 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1694/4, 1694/5 in 1695, vse k.o. Zagorje – mesto. Površina ureditvenega območja je 0,3 ha.
3. člen
Osnutek OPPN bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Jože Marn, Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 14. 3. 2008 do 14. 4. 2008.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 26. 3. 2008 ob 16. uri v sejni sobi v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek OPPN podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
6. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-3/2007
Zagorje ob Savi, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti