Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

955. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«, stran 2392.

Na podlagi 30. 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 3. člena in drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 13. seji dne 25. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtci Občine Moravske Toplice«
1. člen
Ekonomska cena programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti ter v kombiniranih oddelkih znaša 351,26 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v javnem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice, se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 351,26 EUR na otroka mesečno. Razliko od polnega plačila staršev in do polne ekonomske cene pokriva občina.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona o Vrtcih, Občina Moravske Toplice, glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcih Občine Moravske Toplice, določa kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 12 otrok na oddelek, v oddelkih 2. starostnega obdobja 21 otrok na oddelek ter v kombiniranih oddelkih 19 otrok na oddelek.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina Moravske Toplice zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
4. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil; ta mesečno znašajo 22,89 EUR.
5. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka okvirno pisno napovedati vsaj do 25. junija. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Moravske Toplice na podlagi izdanih računov vrtca.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 141/04).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2008 dalje.
Št. 380-05/08-7
Moravske Toplice, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti