Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

945. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, stran 2382.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi in 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice je Občinski svet Občine Jesenice na 15. seji dne 28. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
1. člen
S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice se spreminja Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07; v nadaljevanju: pravilnik), in sicer zaradi uskladitve besedila členov pravilnika.
2. člen
Pravilnik se v šesti alineji 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 5 let po dokončani naložbi.«
3. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen (izbor banke), ki se glasi:
»Za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu Spodbujanje naložb v gospodarstvo iz 12. člena tega pravilnika občina, po postopku javnih naročil, izbere banko, s katero občina sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.«
4. člen
V 11. členu se besedi »investicijski program« črtata in nadomestita z besedama, ki se glasita »poslovni načrt«.
5. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
6. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2007-2
Jesenice, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Jesneice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti