Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

926. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2007, stran 2325.

Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dne 28. februarja 2008 sprejel naslednji
S K L E P
o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2007
1. Svet Zavoda sprejema računovodski izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2007, ki izkazuje:
– prihodki skupaj           4.064.049.707,37 EUR
– odhodki skupaj            4.063.600.300,78 EUR
– presežek                 449.406,59 EUR.
2. Izkazani presežek se razporedi na obveznost za vračilo in se za doseganje izravnave med prihodki in odhodki Zavoda za leto 2007, v skladu z 233. in 234. členom ZPIZ-1-UPB4 ter s Finančnim načrtom Zavoda za leto 2007, nakaže Državnemu proračunu RS.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-24/2008
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2611-0054
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik