Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14. 3. 2008

Kazalo

925. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, stran 2324.

Na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07 in 112/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
To navodilo določa način, po katerem okrožno sodišče, pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega zapora po zakonu o sodiščih in zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: ZIKS), ter okrajno sodišče, pristojno za izvršitev uklonilnega zapora po zakonu o prekrških, pošiljata obsojence, obsojene mladoletnike ter osebe, ki jim je bil določen uklonilni zapor v postopku o prekršku, na prestajanje kazni oziroma uklonilnega zapora.«.
2. člen
Prva alineja 1. točke 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– obsojence (tudi mlajše polnoletnike) z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora;«.
Prva alineja 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– obsojence z območja sodnega okrožja Koper in obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana, če so obsojeni na kazen nad enim letom zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora;«.
3. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Pošiljanje na prestajanje uklonilnega zapora, določenega v postopku o prekršku«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Pristojno okrajno sodišče lahko pošlje osebo, ki ji je bil določen uklonilni zapor v postopku o prekršku, na prestajanje uklonilnega zapora v enega od spodaj navedenih zavodov ali oddelkov:
v oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper,
v oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
v oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
v oddelek Slovenska vas Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob,
v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
v oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor,
v oddelek Rogoza Zavoda za prestajanja kazni zapora Maribor.
Uklonilni zapor se prestaja na odprtem oddelku zavoda ali njegovega oddelka. Če so zmogljivosti odprtih oddelkov vseh zavodov ali oddelkov iz prejšnjega odstavka polno zasedene, lahko sodišče napoti osebo na prestajanje uklonilnega zapora na polodprti oddelek.
Osebe moškega spola je mogoče poslati na prestajanje uklonilnega zapora v vse zavode ali oddelke, navedene v prvem odstavku tega člena, razen v zavod, naveden v tretji alineji prvega odstavka tega člena, osebe ženskega spola pa je mogoče poslati le v zavod, naveden v tretji alineji prvega odstavka tega člena.
Pristojno okrajno sodišče pošlje osebo na prestajanje uklonilnega zapora v zavod ali oddelek iz prvega odstavka tega člena, ki je najmanj oddaljen od kraja, v katerem je ta oseba nastanjena. Če v tem zavodu ali oddelku v trenutku odločanja o napotitvi ni prostega mesta za prestajanje uklonilnega zapora, pošlje sodišče osebo v naslednji najbližji zavod ali oddelek, v katerem je na voljo prosto mesto.
Pristojno okrajno sodišče preveri obstoj prostega mesta za prestajanje uklonilnega zapora v skladu s prejšnjim odstavkom na dan odločitve o napotitvi osebe na prestajanje uklonilnega zapora.
Vodja oddelka, direktor zavoda oziroma direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij lahko, če gre za premestitev med zavodi, izjemoma odloči, da se oseba, ki je zlorabila svobodnejši režim prestajanja uklonilnega zapora na odprtem oddelku, premesti na polodprti oddelek, ob begu pa tudi na zaprti oddelek zavoda.«.
5. člen
Obsojenci, ki so v trenutku uveljavitve tega navodila na prestajanju kazni zapora v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto zapora, se prerazporedijo v skladu z določbami tega navodila.
Osebe, ki so v trenutku uveljavitve tega navodila na prestajanju uklonilnega zapora, se prerazporedijo v skladu z določbami tega navodila.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Ljubljana, dne 13. februarja 2008
EVA 2008-2011-0021
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti