Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

823. Sklep o imenovanju nove članice nadzornega odbora, stran 2065.

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB) in v skladu s 16. in 38. členom Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 20. 2. 2008 sprejel
S K L E P
I.
Spremeni se prva točka sklepa št.: 01100-0004/2006, z dne 14. 12. 2006, kjer se pod zaporedno št. 4. Evelina Bračič, imenovana kot članica Nadzornega odbora Občine Zreče, nadomesti z novo članico, in sicer se imenuje:
Klavdija Fijavž, univ. dipl. ek., roj. 9. 10. 1979, stanujoča Obrtniška cesta 3, 3214 Zreče – za članico.
II.
Vsa ostala določila sklepa št.: 01100-0004/2006 z dne 14. 12. 2006 ostanejo nespremenjena.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 01100-0008/2006-8
Zreče, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.