Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

821. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 2065.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 20. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1.
Ukine se status javnega dobra zemljišče v splošni rabi, parc. št. 1433/2, pot v izmeri 414m2, vpisana pri vl. št. 427, k.o. Stranice.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47800-0020/2006/2007-7
Zreče, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.