Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

817. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič, stran 2052.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB 1), drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 12. redni seji dne 20. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
1.
Odpravi se sklep št. 75-4-11-2007, sprejet na 4. redni seji z dne 21. 3. 2007.
2.
Določi se status javnega dobra v lasti Občine Tržič na nepremičninah:
– parc. št. 150/1, vl. št. 340, k.o. Križe (splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 151/35, vl. št. 340, k.o. Križe (splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 154, vl. št. 340, k.o. Križe (splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 848/1, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 848/2, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 848/25, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 848/26, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 848/27, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 894, seznam XXXVI k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 896, seznam XXXVI k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 897, seznam XXXVI k.o. Leše (javno dobro),
– parc. št. 856, seznam I k.o. Senično (javno dobro),
– parc. št. 651/1, seznam II k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 628/1, seznam I k.o. Žiganja vas (javno dobro),
– parc. št. 645, seznam I k.o. Žiganja vas (javno dobro),
– parc. št. 671, seznam II, k.o. Tržič (javno dobro),
– parc. št. 837/1, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 857/5, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 856, seznam I k.o. Križe (javno dobro),
– parc. št. 840/62, vpisana v vl. št. 479, k.o. Križe (družbena lastnina v splošni rabi),
– parc. št. 858/1, vpisana v vl. št. 479, k.o. Križe (družbena lastnina v splošni rabi),
– parc. št. 907, seznam I k.o. Senično (javno dobro),
– parc. št. 857, seznam I k.o. Senično (javno dobro),
– parc. št. 872, seznam I k.o. Senično (javno dobro),
– parc. št. 647, seznam I, k.o. Žiganja vas (javno dobro),
– parc. št. 849, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 854/3, vl. št. 479, k. o. Križe (splošna raba),
– parc. št. 1197/1, vl. št. 12, k.o. Bistrica (OBLO Tržič Splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1197/11, vl. št. 12, k.o. Bistrica (OBLO Tržič Splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1197/12, vl. št. 12, k.o. Bistrica (OBLO Tržič Splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 1198, vl. št. 12, k.o. Bistrica (OBLO Tržič Splošno ljudsko premoženje),
– parc. št. 254/17, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 846/1, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 850/1, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 851, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 852/1, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 852/3, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 853/18, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro),
– parc. št. 857/3, seznam II, k.o. Kovor (javno dobro).
3.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič ter za vknjižbo javnega dobra v lasti Občine Tržič v zemljiški knjigi.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-1/2007-33
Tržič, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost