Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

803. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji, stran 2017.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, ..., 36/00 – ZPDZC), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 42/99, …, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 6. korespondenčni seji dne 22. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
1. člen
(sestava sveta)
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji (Uradni list RS, št. 79/04 – prečiščeno besedilo) se besedilo drugega odstavka 16. člena spremeni tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev, od tega eden s podružnične šole v Kotljah,
– trije predstavniki staršev, od tega en starš otroka s podružnične šole v Kotljah.«
2. člen
(uskladitev sestave sveta)
Sestava sveta zavoda se uskladi z določitvami tega odloka v roku 14 dni po začetku veljavnosti odloka.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-0002/2008
Ravne na Koroškem, dne 22. februarja 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.