Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

801. Odlok o spremembi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 2012.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96, in 71/96, 9/07) se v tretjem odstavku 6. člena odloka spremeni besedilo točke d) tako, da se glasi:
»d) korekcijski faktor glede namembnosti objekta
K = 1,5 za počitniške hišice,
K = 0,9 za trgovske objekte v I. območju,
K = 0,6 za trgovske objekte v II. Območju in III. območju,
K = 0,4 za druge poslovne objekte razen trgovine in proizvodne dejavnosti,
K = 0,3 za garaže in zaprte športne objekte,
K = 0,25 za kmetijske gospodarske objekte, stanovanjske stavbe in proizvodne objekte,
K = 0,15 za pomožne kmetijske gospodarske objekte (lope, kozolci, silosi) in odprte rekreacijske površine (igrišča).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Litija, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost