Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

800. Obvezna razlaga drugega odstavka 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Uradni list RS, št. 86/04), stran 2011.

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Uradni list RS, št. 86/04), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) ter 87. in 123. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08) je Občinski svet Občine Laško na svoji 9. seji dne 6. 2. 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
drugega odstavka 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Uradni list RS, št. 86/04)
Drugi odstavek 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1-del) (Uradni list RS, št. 86/04) »Posamezne faze se lahko logično združujejo tako, da se poplavna varnost v nobenem primeru ne poslabša.«, se razlaga tako, da je zahtevam ureditvenega načrta po izvajanju vodne ureditve Savinje in Rečice v I. fazi gradnje Term zadoščeno tudi brez izgradnje zadrževalnika plavin, podbetoniranja desnoobrežnega zidu Rečice ter sanacije in obbetoniranja obrežnega zidu na Savinji ob zdravilišču, saj izgradnja zadrževalnika in ostala navedena dela pomenijo izboljšanje razmer na izlivnem odseku Rečice in niso pogoj za obratovanje Term.
Št. 007-5/2008
Laško, dne 6. februarja 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.